Překlady, tlumočení, jazykový audit

Jazyky nejen učíme, ale také je umíme použít.

Překlady

Angličtinu a němčinu nám zajišťují interní i externí spolupracovníci. S ostatními jazyky si také dokážeme poradit. Při zakázce konzultujeme s odborníky v daných oblastech, revize textů rodilými mluvčími, přepis z rukopisu. Neposkytujeme soudně ověřené překlady.

  • Cena: 350 Kč za započatou normostranu (1800 znaků včetně mezer).
  • Ceny jsou individuální dle povahy a rozsahu textu.

 

Tlumočení

Tlumočíme jednání, pracovní cesty, komunikace s úřady.

  • Cena: 600 Kč/hod (základní sazba)

 

Jazykový audit

Pro naše nové klienty, před přípravou na zkoušku, pomůžeme s klasifikací dosažené úrovně podle Evropského referenčního rámce (A1-C2).

Pokud si nejste jistí, zda na vytouženou zkoušku máte dosaženou správnou úroveň, provedeme pro Vás jednorázovou konzultaci s odporným dohledem a doporučením ke zkoušce.

Firmy požadující vstupní a výstupní srovnávací testy a pokroku zaměstnanců, nebo rozdělení do skupin, stanovení cílů výuky. Vše konzultujeme individuálně dle potřeb zadavatele.