fbpx
... od poznání k porozumění
 

Firemní výuka

Firemní výuku poskytujeme v průběhu celého kalendářního roku, tedy včetně letních měsíců. Zadavetel většinou stanoví hierarchii tak, že vedení má individuální výuku pro jednotlivce s lektorem, střední management má skupinovou výuku a řadoví zaměstnani dostanou například proplaceno kurzovné do našich kurzů pro veřejnost, nebo příspěvek na libovolnou formu studia.

Firemní jazykové kurzy - výuka cizích jazyků Litoměřice

Vedení firmy může stanovit požadavky na vedení docházky a průběžné zkoušení dosažených výsledků. Provádíme jazykový audit na začátku zakázky, kdy zjišťujeme stávající stav znalostí a stanovujeme plán studia. Navrhovaný plán konzultujeme se zodpovědnou osobou na firmě a všichni tak mají dobrý přehled o stanovených cílech i o průběžném pokroku.

Firemní výuka je pro vedení pohodlné řešení jednak sebevzdělávání, a také je to transparentní forma rozdělování benefitů. Zaměstnavatel ví, že peníze navíc, které vydá za svoje zaměstnance, jsou velmi dobře zhodnoceny v lidském kapitálu. Zaměstnanec zvyšuje průběžně svou kvalifikaci a konkurenceschopnost na trhu práce při osobním růstu.

Firemní výuku je možno domluvit v naší škole, ale rádi za Vámi přijedeme. Budete efektivněji využívat svůj pracovní a mimopracovní čas a navíc vaši podřízení i nadřízení uvidí, že zvyšujete svojí kvalifikaci a osobní kredit. Pro poskytnutí perfektní úrovně výuky na firmách potřebujeme zabezpečení přiměřených podmínek - tedy samostatnou místnost vybavenou tabulí nebo flipchartem a CD přehrávačem (můžeme zdarma zapůjčit vlastní).

  • Cena jednotlivé hodiny v prostorách Vaší firmy je 590 Kč za 60-minutovou hodinu, nebo dle dohody.
  • Za hodinu s rodilým mluvčím účtujeme příplatek 50 Kč za hodinu.
  • Doprava v Litoměřicích je zdarma, cestovné pro výuku mimo Litoměřice účtujeme dle dohody.
Chcete vyzkoušet naši novinku za bezvadné ceny? Podívejte se na

Reston Club

instagram colorfacebook color